Agama

Agama

Cinta Alasannya Yaitu Allah

Cinta Alasannya Yaitu Allah

Cinta Alasannya Yaitu Allah Kecintaan yang hakiki yang didasarkan lantaran Allah ialah apabila seseorang itu tidaklah lantaran langsung (dzat)nya orang itu , tetapi semata-mata lantaran mengingat keuntungan-keuntungannya yang akan diperoleh untuk keakhiratan dari teman dekatnya itu. Misalnya seorang yang menyayangi gurunya, alasannya yaitu dengan guru itu ia sanggup memperoleh mediator gunamenghasilkan ilmu pengetahuan dan amalan …

Faedah Zakat dalam Islam

Faedah Zakat dalam Islam

Faedah Zakat dalam Islam Arti Zakat Zakat Fitrah ialah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Kata Fitrah yang ada merujuk pada keadaan manusia saat baru diciptakan sehingga dengan mengeluarkan zakat ini manusia dengan izin Allah akan kembali fitrah. Yang berkewajiban membayar Pada prinsipnya …

Hadits pada Masa Rasulullah SAW

Hadits pada Masa Rasulullah SAW

Hadits pada Masa Rasulullah SAW Hadits – Hadits Nabi yang terhimpun di dalam kitab – kitab Hadits yang ada sekarang adalah hasil kesungguhan para Sahabat dalam menerima dan memelihara Hadits di masa Nabi SAW dahulu. Apa yang diterima oleh para Sahabat dari Nabi SAW disampaikan pula oleh mereka kepada Sahabat lain yang tidak hadir ketika …

Perintah Menuliskan Hadits

Perintah Menuliskan Hadits

Perintah Menuliskan Hadits Selain hadits-hadits yang isinya melarang menuliskan hadits, dijumpai pula hadits-hadits Nabi SAW yang membolehkan bahkan memerintahkan untuk menuliskan hadits beliau. Di antara hadits-hadits Nabi SAW yang memerintahkan atau membolehkan menuliskan hadits adalah: Hadits yang berasal dari Rafi’ Dari Rafi’ ibn Khudaij bahwa dia menceritakan, kami bertanya kepada Rasulullah, “Ya Rasulullah, sesungguhnya kami …

Jaminan Kesinambungan Hadits

Jaminan Kesinambungan Hadits

Jaminan Kesinambungan Hadits Faktornya Ada beberapa faktor yang mendukung terpeliharanya kesinambungan Hadits sejak masa Nabi SAW, yaitu: Quwwat al-dzakirah, yaitu kuatnya hafalan para sahabat Sahabat yang menerima dan mendengarkan langsung Hadits-Hadits dari Nabi SAW, dan ketika mereka meriwayatkan Hadits-Hadits yang sudah menjadi hafalan mereka tersebut kepada Sahabat lain ataupun generasi berikutnya, mereka menyampaikannya persis seperti …

Kisah Putri yang Shalihah

Kisah Putri yang Shalihah

Kisah Putri yang Shalihah Putri Shalihah Kisah ini tentang  seorang wanita yang bernama ‘Abiir yang sedang dilanda penyakit kanker. Ia mengirimkan sebuah surat berisi kisahnya ke acara keluarga mingguan “Buyuut Muthma’innah” (rumah idaman) di Radio Qur’an Arab Saudi, lalu menuturkan kisahnya yang membuat para pendengar tidak kuasa menahan air mata mereka. Kisah Yang Sangat Menyedihkan …

Kisah Taubat Malik Bin Dinar

Kisah Taubat Malik Bin Dinar

Kisah Taubat Malik Bin Dinar Malik Bin Dinar Aku seorang polisi dan menyenangi minum khamr. Aku membeli seorang budak yang cantik yang melahirkan seorang anak perempuan untukku. Aku sangat mencintai anakku dan ketika dia mulai merangkak dengan kedua tangan dan kakinya aku semakin mencintainya. Setiap kali aku meletakkan minuman keras di hadapanku dia akan datang …