Agama

Agama

Riwayah bil ma’na

Riwayah bil ma’na

Riwayah bil ma’na 1. Pengertian Pengertian riwayah bil ma’na adalah suatu hadis yang redaksinya disusun sendiri oleh perawi tanpa merubah makna. 2. Hukum periwayatan bil ma’na Sebagian ulama’ hadis menolak periwatan bil ma’na tetapi ada yang membolehkannya dengan syarat yaitu jika perawinya ahli dalam bidang bahasa dan sering memberikan fatwa. Dalam buku yang berjudul kaedah …

Riwayah bil Lafdzi dan Riwayah bil ma’na

Riwayah bil Lafdzi dan Riwayah bil ma’na

Riwayah bil Lafdzi dan Riwayah bil ma’na Pengertian Riwayat Bi Al-Lafzh Wa Bi Al Ma’na Sebelum terhimpun dalam kitab-kitab hadis, hadis Nabi terlebih dahulu telah melalui proses kegiatan yang dinamai dengan riwayatul hadis atau al-riwayah, yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan periwayatan. Kata al-riwayah adalah masdar dari kata kerja rawa dan dapat berarti al-naql …

Pengertian Kufur dan Ayatnya

Pengertian Kufur dan Ayatnya

Pengertian Kufur dan Ayatnya Pengertian Kufur Salah satu esensi kufr dalam Al Qur’an adalah menutup nutupi nikmat dan kebenaran, baik kebenaran dalam arti Tuhan(segala sumber kebenaran) maupun kebenaran dalam arti ajaran ajaran Nya yang disampaikan melalui rasul rasulNya. Secara semantis, term kufr mempunyai keterkaitan kuat dengan term lain dalam al Qur’an yang mengandung etika buruk. …

TATA CARA MANDI JUNUB KHUSUS WANITA SESUAI TUNTUNAN RASULULLAH

TATA CARA MANDI JUNUB KHUSUS WANITA SESUAI TUNTUNAN RASULULLAH

TATA CARA MANDI JUNUB KHUSUS WANITA SESUAI TUNTUNAN RASULULLAH SETIAP perempuan, yang sudah baligh, tentu saja akan mendapatkan siklus bulanan yang tetap, menstruasi. Selesai menstruasi, seorang Muslimah diwajibkan mandi junub atau masyrakat kita menyebutnya keramas. Untuk yang sudah menikah, mandi junub sepertinya hampir tidak mungkin dilakukan satu bulan sekali. Mungkin sepekan sekali. Mungkin sehari sekali. …

TATA CARA MANDI WAJIB BESERTA NIATNYA YANG BENAR UNTUK PRIA.!!! ((LENGKAP))

TATA CARA MANDI WAJIB BESERTA NIATNYA YANG BENAR UNTUK PRIA.!!! ((LENGKAP))

TATA CARA MANDI WAJIB BESERTA NIATNYA YANG BENAR UNTUK PRIA.!!! ((LENGKAP)) Tata cara mandi wajib yang Betul selepas bersetubuh, haid, bersalin atau tidak, adalah perkara yang mesti diketahui setiap orang muslim, dan tentu setiap muslim tidak sekedar mencukupkan dirinya dengan perkara yang sifatnya mubah, tapi berusaha beranjak kepada perkara-perkara sunnah/mustahab, yakni mencontoh apa yang biasa …

Cinta Alasannya Yaitu Allah

Cinta Alasannya Yaitu Allah

Cinta Alasannya Yaitu Allah Kecintaan yang hakiki yang didasarkan lantaran Allah ialah apabila seseorang itu tidaklah lantaran langsung (dzat)nya orang itu , tetapi semata-mata lantaran mengingat keuntungan-keuntungannya yang akan diperoleh untuk keakhiratan dari teman dekatnya itu. Misalnya seorang yang menyayangi gurunya, alasannya yaitu dengan guru itu ia sanggup memperoleh mediator gunamenghasilkan ilmu pengetahuan dan amalan …

Faedah Zakat dalam Islam

Faedah Zakat dalam Islam

Faedah Zakat dalam Islam Arti Zakat Zakat Fitrah ialah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Kata Fitrah yang ada merujuk pada keadaan manusia saat baru diciptakan sehingga dengan mengeluarkan zakat ini manusia dengan izin Allah akan kembali fitrah. Yang berkewajiban membayar Pada prinsipnya …