Subjek Hukum Manusia
Pendidikan

Subjek Hukum Manusia

Subjek Hukum Manusia

 

Subjek Hukum Manusia

 

Subjek Hukum

Manusia sebagai subjek hukum ialah seseorang yang mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dan dijamin oleh hukum yang berlaku.

 

Secara yuridisnya ada 2 alasan yang menyebutkan manusia sbg subjek hukum yaitu :

• Manusia mempunyai hak-hak subyektif
• Kewenangan hukum

 

Syarat-syarat cakap hukum :

• Seseorang yang sudah dewasa berumur 21 tahun
(Undang Perkawinan No.1/1974 dan KUHPerdata)
• Seseorang yang berusia dibawah 21 tahun tetapi pernah menikah
• Sesorang yang sedang tidak menjalani hukum
• Berjiwa sehat dan berakal sehat

 

Syarat-syarat tidak cakap hukum :

• Seseorang yang belum dewasa
• Sakit ingatan
• Kurang cerdas
• Orang yang ditaruh dibawah pengampuan
• Seseorang wanita yang bersuami (Pasal 1330 KUH Perdata)

 

Baca juga Artikel Lainnya: